Puisi

16 Sep 2008

 

LAA ILAAHA ILLALLAAH

Monday, April 7th, 2008

Tiada yang pantas disembah kecuali Allah
Ia menciptakan pohon dan tumbuhan
Ia menciptakan lebah dan burung-burung
Ia menciptakan laut dan samudra
Sebagian dari kemurahan-Nya
Ia menjadikan kita khalifah di atas bumi
Untuk mematuhi segala keputusan-Nya
Yaa Allah kasihanilah kami,
Bersihkanlah penyakit hati kami

Dimuliakanlah Allah di dalam kewibawaan-Nya
Tiada bagi kita Tuhan selain Dia
Dialah Yang Awal sebelum keberadaan
Dialah Yang Akhir setelah keabadian
Kemutlakan-Nya di atas segala batas
Wajib kepada-Nya kita bersujud
Tuhan yang menganugerahkan kehidupan
Dia menjadikan angin dan gelombang air
Berkat-Nya sungguh melimpah
Jayalah yang Ia pandu

Ia memberikan kita siang dan malam
Ia memberikan kita indera penglihatan
Ia menciptakan matahari yang begitu terang
Dan bulan yang begitu putih dan murni

Ia menyelamatkan kita dari keadaan kita
Ia memimpin kita ke arah cahaya
Ia memimpin kita ke jalan lurus
Melalui kemurahanNya dan kuasa-Nya

Tuhan bumi dan langit
Tuhan pegunungan yang begitu tinggi
Tuhan yang menguasai siang dan malam
Tuhan dari kegembiraan dan kesenangan

Laa ilaaha illallaah

Lyric The Creator

Posted in


TAGS


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post